Poszukujemy pracownika do Centrum Komunikacji PZN

Poszukujemy pracownika do Centrum Komunikacji PZN

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych poszukuje osoby na stanowisko pracownika Centrum Komunikacji.

Kluczowe kompetencje:

 • perfekcyjna znajomość zasad języka polskiego,
 • minimum 2-3 lata doświadczenia w pracy redakcyjnej oraz umiejętność przygotowywania materiałów na wysokim poziomie edytorskim,
 • umiejętność pisania własnych tekstów (felietony, wywiady, informacje prasowe itp.),
 • znajomość social mediów i swobodne poruszanie się w świecie wirtualnym.

Pozostałe wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office,
 • znajomość zagadnień związanych z niepełnosprawnością,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • kreatywność.

Mile widziane:

 • zainteresowanie promocją i marketingiem,
 • znajomość programów typu Canva, Freshmail itp.,
 • umiejętność obsługi platformy WordPress.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • umowę o pracę.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy rekrutacja@pzn.org.pl do 31.03.2019 r. 

Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny zpch z siedzibą w Warszawie ul. Konwiktorska 9 numer KRS 0000042049.

W PZN został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: daneosobowe@pzn.org.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w PZN Instytut Tyflologiczny zpch. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • art 22 kp,
 • Pani/Pana zgody w zakresie udziału w obecnej rekrutacji.
 • Jednocześnie informujemy, że:
 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.