Ponad barierami i granicami

Polski Związek Niewidomych rozpoczyna 2 listopada 2016 r. realizację projektu pn. „Ponad barierami i granicami” w ramach europejskiego programu Erasmus+. Partnerami zagranicznymi PZN w projekcie są: Austriacki Związek Niewidomych i belgijska organizacja VIEWS.

Projekt będzie realizowany do 30.04.2018.

Główne cele projektu to wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń pomiędzy osobami młodymi, w wieku od 18 do 30 roku życia oraz osobami w wieku 50+ z trzech krajów europejskich: Austrii, Belgii i z Polski.

Uczestnicy projektu, 10 osób z Austrii, 10 osób z Belgii i 10 osób z Polski, wezmą udział w trzech 5 dniowych szkoleniach międzynarodowych. Pierwsze szkolenie odbędzie się w Polsce, drugie w Austrii a trzecie w Belgii.

Osoby młode będą uczyły osoby w wieku 50+ obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych, natomiast osoby w wieku 50+ będą uczyły osoby młode czynności życia codziennego, ponadto będą dzieliły się swoim doświadczeniem życiowym. Projekt ten skierowany jest szczególnie do osób, u których występuje potrzeba uzupełnienia lub nabycia umiejętności podstawowych, takich jak liczenie, pisanie, rozumienie tekstów oraz umiejętności kluczowych, takich jak obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych.

W ramach projektu przewidziano również warsztaty ze stylistą dla osób z dysfunkcją wzroku, zajęcia z gotowania, zajęcia dotyczące samodzielnego dbania o porządek w mieszkaniu.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję do dzielenia się doświadczeniami i porównania sytuacji osób z dysfunkcją wzroku w obszarach takich jak, np. dostęp do edukacji, dostęp do rynku pracy, dostęp do dóbr kultury, itp.

W projekcie przewidziano, w ramach mobilności łączonych szkolenia, które będą odbywały się na odległość, np. przy pomocy skype’a. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu projektu uczestnikom projektu będą towarzyszyć trenerzy/facylitatorzy, tłumacze wolontariusze oraz przewodnicy.

Pobierz artykuł jako dokument .pdf