Polski Związek Niewidomych poszukuje osoby do pracy

Polski Związek Niewidomych poszukuje osoby do pracy

Minimalne wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych,
  • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze problematyki niepełnosprawności, głównie osób niewidomych i słabowidzących,
  • doświadczenie w zakresie dostępności, projektowania uniwersalnego, przeprowadzania audytów dostępności,
  • doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów krajowych i unijnych,
  • minimum 3 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych, doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych,
  • znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym analizę danych jakościowych i ilościowych, opracowywanie raportów

Możliwa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

Oczekujemy na CV wraz z listem motywacyjnym do 20 października 2017 roku pod adres mailowy: eoleksiak@pzn.org.pl

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

Pobierz artykuł jako dokument .pdf