Podręczniki do nauki brajla wydane przez PZN

Aktualizacja: sierpień 2015

Początki brajla” Dobrosław Spychalski

Podręcznik do nauki czytania pismem punktowym składający się z dwóch części:

 • I zawiera wskazówki metodyczne dla nauczyciela (w brajlu i czarnym druku)

 • część II zawiera lekcje

Cena: 118 zł brutto (część I – 66 zł w tym: w brajlu 52 zł, w czarnym druku 14 zł, część II – 52 zł)
Wydawca: PZN, Warszawa 1991.

Pierwsze kroki w brajlu” Maria Marchwicka

Podręcznik składa się z dwóch części: brajlowskiej oraz instrukcji dla uczącego się, nagranej na kasety. Koncepcja podręcznika oparta jest na programowaniu liniowym. Treść podręcznika podzielona jest na fragmenty, tzw. segmenty, w których wydzielono mniejsze części, tzw. ramki. Do każdej ramki nagrana jest na taśmie magnetofonowej instrukcja składająca się z dwóch części:

 • omówienia przerabianego materiału i polecenia wykonania ćwiczenia

 • informacji podającej poprawne rozwiązanie zadania

 • instrukcja na 3 płytach CD

Cena: 92 zł brutto
Wydawca: PZN, Warszawa 1993.

Podręcznik do nauki brajla” Lucyna Kremer

Podręcznik składa się z:

 • wstępu do podręcznika nagranego na CD (omawiającego m.in. zasady alfabetu brajla, jak pisać na tabliczce brajlowskiej)

 • części I z ćwiczeniami wstępnymi i lekcjami (w brajlu)

 • części II z tekstami do ćwiczeń w czytaniu (w brajlu)

Cena kompletu – 82 zł brutto
Wydawca: PZN, Warszawa 1994.

Program Sally Mangold – Rozwojowy Program Percepcji Dotykowej i Rozpoznawania Liter Brajlowskich

Adresatami programu są głównie niewidome dzieci w wieku przedszkolnym, którym Program stwarza szansę kontaktu z literami, podobną do tej, jaką mają dzieci widzące, mogące w sposób przypadkowy i nieograniczony patrzeć na różne materiały drukowane. Mogą z niego korzystać również dzieci starsze, którym nauka brajla stwarza problemy. Celem programu jest przede wszystkim:

 • rozwój zdolności percepcji dotykowej, które warunkują płynne i łatwe posługiwanie się techniką brajla,

 • zmniejszenie i wyeliminowanie niekorzystnych zachowań przy czytaniu

Program składa się z 37 lekcji, przy czym w lekcjach od 1 do 14 nie identyfikowane są litery (lekcje te koncentrują się wyłącznie na ćwiczeniu percepcji dotykowej). Ponadto program zawiera sporo gier i zabaw.

Autorem Programu jest Sally Mangold.

Cena: komplet 413 zł brutto (podręcznik dla nauczyciela w czarnym druku – 83 zł i podręcznik z lekcjami dla ucznia w brajlu 330 zł)

Polskie skróty brajlowskie – stopień II” Tadeusz Józefowicz i Zygmunt Saloni

Cena: 21,80 zł
Wydawca: PZN, Warszawa 1988.

Podręczniki można zamówić w Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN, mail: rehabilitacja@pzn.org.pl. Należność za zamówione egzemplarze należy wpłacać na konto bankowe nr BANK Pekao S. A. 87 1240 2887 1111 0010 7367 7715.

Ponadto w Głównej Bibliotece Pracy Zabezpieczenia Społecznego (Warszawa, ul. Konwiktorska 7) można wypożyczyć następujące pozycje:

 1. Podręcznik skrótów brajlowskich” Tadeusz Józefowicz i Zygmunt Saloni, Warszawa 1984-85.

 2. Polskie ortograficzne skróty brajlowskie – stopień I” Tadeusz Józefowicz i Zygmunt Saloni, Warszawa 1985.

 3. Podręczny wykaz skrótów wg kolejności znaków alfabetu brajlowskiego – stopień I” Tadeusz Józefowicz i Zygmunt Saloni, Warszawa 1985.

 4. Podręczny wykaz elementów skracanych wg kolejności znaków alfabetu polskiego – stopień I” Tadeusz Józefowicz i Zygmunt Saloni, Warszawa 1985.

Skróty brajlowskie można wypożyczać w Dziale Książki Brajlowskiej Głównej Bibliotece Pracy Zabezpieczenia Społecznego (Warszawa, ul. Konwiktorska 7, tel. 022-831-22-71 w. 340 lub 281).

Pobierz artykuł jako dokument .pdf