Nowo otwarta Poradnia Leczenia Zeza - zachęcamy do korzystania!

Nowo otwarta Poradnia Leczenia Zeza – zachęcamy do korzystania!

Od 1 lipca 2018 roku w Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN w Warszawie przy ul. Karmelickiej 26 rozpoczęła działanie nowa Poradnia Leczenia Zeza, która realizuje świadczenia w ramach umowy z MOW NFZ.

Poradnia czynna jest we wtorki, czwartki i piątki.

Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 22 635 67 02.

Do poradni wymagane jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny) lub okulisty do Poradni Leczenia Zeza.

Serdecznie zapraszamy!