Oferta kształcenia w CKZiU

Oferta kształcenia w CKZiU

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4
IM. PROF. EDMUNDA BIERNACKIEGO W WARSZAWIE

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 – semestr zimowy

Prowadzimy nabór do kształcenie w zawodach:

TECHNIK MASAŻYSTA

Terminy składania dokumentów na semestr zimowy w roku szkolnym 2015/2016:

do 21 stycznia 2016 r. (czwartek) do godz. 15:00.

22 stycznia 2016 r. (piątek) szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych na semestr pierwszy.

Wymagane dokumenty:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
  2. Kwestionariusz (druk do pobrania lub w sekretariacie szkoły),
  3. Zaświadczenie lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie, (skierowanie do w/wym. lekarza wydaje sekretariat szkoły),
  4. Ksero lub odpis dowodu osobistego,
  5. 3 zdjęcia  (podpisane imieniem i nazwiskiem),
  6. Karta szczepień lub zaświadczenie o szczepieniu WZW,
  7. Wszystkie dokumenty składane są w koszulce.
Pobierz artykuł jako dokument .pdf