Nowe kwalifikacje – Aktywna Warszawa

Chcesz zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje? Jesteś osobą z dysfunkcją wzroku? Zgłoś się do nas:
Tel: 22 635 60 38, 22 887 62 70,
lub osobiście:
Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, pokój 24, godziny 9:00-14:00,
lub przyślij e-maila na adres: rekrutacja-aktywna@pzn.org.pl