Na dobry początek! Wyrównanie Szans Edukacyjnych

Na dobry początek! Wyrównanie Szans Edukacyjnych

3… 2… 1… Start! Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczęła nabór wniosków do XI edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”.

BGK zaprasza do współpracy fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne i ośrodki kultury. Wnioski można składać do 23 września 2018 r.

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspierać dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Zachęcamy aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

 •  interakcję między dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
 • kreatywność,
 • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
 • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
 • porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.

Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze, wybierz jedną z dwóch ścieżek:

I ścieżka 

 • dotyczy dzieci  uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
 • wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

II ścieżka 

 • obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
 • umożliwienie dostępu do edukacji.

Wybierzemy 50 projektów z dofinansowaniem do 10 tys. zł.

Kto może wziąć udział i kiedy:

Zapraszamy do składnia wniosków od 24.07.2018 do 23.09.2018:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • domy kultury,
 • biblioteki publiczne.

Nie czekaj! Zgłoś swój pomysł już dzisiaj!

Wyniki zostaną ogłoszone 16.11.2018 do godz. 18.00.

Masz pytanie? Zadzwoń do:

Iwona Krzysztofek

tel. 572 932 907

mail: iwona.krzysztofek@bgk.pl

Pobierz artykuł jako dokument .pdf