Łukasz Pawlik - badanie do pracy magisterskiej

Łukasz Pawlik – badanie do pracy magisterskiej

„Jestem studentem V roku na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzę badanie do swojej pracy magisterskiej dotyczące roli muzyki w życiu osób ociemniałych. Badanie ma formę kwestionariusza-wywiadu i jest absolutnie dobrowolne i anonimowe. Zebrane wyniki posłużą pogłębieniu wiedzy dotyczącej wybranego przeze mnie tematu”.

Badanie dotyczy osób ociemniałych związanych w jakikolwiek sposób z muzyką – amatorsko czy zawodowo (śpiew, gra na instrumencie, prowadzenie zespołów).

Kwestionariusz wywiadu znajduje się w załączniku.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres: lukaszpawlik22@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu!