Książka Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania

Książka Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania

Książka Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania autorstwa prof. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz i dr Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij (Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017), podejmuje problematykę wspierania osób niewidzących i słabowidzących. Rozwijanie zdolności do niezależnego funkcjonowania jest jednym z najważniejszych celów procesu rehabilitacji ludzi z niepełnosprawnością wzroku. Książka składa się z siedmiu rozdziałów:

  1. Kluczowe zagadnienia rehabilitacji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku z zaznaczeniem istotności orientacji przestrzennej i lokomocji (Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz)
  2. Strategie nauczania orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się osób niewidomych (Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Jacek Kwapisz)
  3. Strategie nauczania orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się osób słabowidzących (Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz)
  4. Orientacja przestrzenna z mobilnością jako problemy interdyscyplinarne i wyzwania dla profesjonalistów (Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz)
  5. Elektroniczne narzędzia wspomagające orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (Emilia Śmiechowska-Petrovskij)
  6. Elektroniczne narzędzia wspomagające orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się w perspektywie osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (Emilia Śmiechowska-Petrovskij)
  7. Pies przewodnik w orientacji przestrzennej i samodzielnym poruszaniu się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (Emilia Śmiechowska-Petrovskij)

Książkę można nabyć w sklepie Wydawnictwa Naukowego UKSW

Pobierz artykuł jako dokument .pdf