Konsultacje programu Dostępność Plus

Konsultacje programu Dostępność Plus

uprzejmie zapraszamy do konsultacji projektu programu Dostępność Plus. Celem Programu jest horyzontalne włączenie dostępności jako kluczowego elementu polityk publicznych oraz zaangażowanie wszystkich partnerów w działania przyczyniające się do poprawy dostępności przestrzeni, produktów i usług. Program realizuje postulat nowych ram jakości życia, poprzez zapewnienie obywatelom równych szans w osiąganiu pozycji społecznej, możliwości samodzielnego funkcjonowania i udziału w różnych sferach życia.