Karty do głosowania

Karty do głosowania

24 maja br. w sali 48A o godzinie 11.00 w siedzibie PZN, Warszawa, ul. Konwiktorska 9 odbędzie się spotkanie z członkami Państwowej Komisji Wyborczej i dyrektorem Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wyrażenia opinii o kształcie kart wyborczych. Goście przywiozą ze sobą karty do głosowania wraz z nakładkami brajlowskimi, będą odpowiadać na wszystkie Państwa pytania.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu wyborczego wyborca z problemami wzroku może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania, sporządzonej w alfabecie brajla. Nakładka musi być w takim samym formacie jak karta i musi być dostępna w każdym lokalu wyborczym.

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze oczekują na stanowisko PZN w tej sprawie.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie osoby niewidome, które chciałyby wziąć udział w konsultacjach społecznych i wyrazić swoją opinię na temat kształtu kart wyborczych i brajlowskich nakładek.

Elżbieta Oleksiak
Kierownik Centrum Rehabilitacji

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych

Pobierz artykuł jako dokument .pdf