Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Ruszył nowy, innowacyjny w Polsce, kierunek kształcenia na studiach magisterskich II stopnia.

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

  • dla absolwentów studiów licencjackich z zakresu: nauk społecznych i nauk o zdrowiu,
  • dla wszystkich, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnościami albo chcą pracować naukowo w zakresie badań nad niepełnosprawnością.

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością to kierunek przyszłości
Przygotuj się do pracy już dziś i podejmij studia.

Kontakt z nami:
Rekrutacja na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite mgr
poniedziałek-piątek godz. 10.00-14.00
tel. (22) 589 36 83, (22) 589 36 84
email: rekrutacja@aps.edu.pl

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

  • administracja samorządowa (np. urzędy wojewódzkie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie),
  • organizacje rządowe (np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia),
  • jednostki samorządu terytorialnego (np. domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki terapeutyczne),
  • fundacje i stowarzyszenia, środki masowego przekazu.