Wizyta delegacji z Litwy

Wizyta delegacji z Litwy

8 kwietnia 2019 r. Instytut Tyflologiczny PZN odwiedziła delegacja z Litwy: Teresa Aidukiene – przedstawiciel Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, tyflopedagog i trener widzenia, Danute Slapsinskiene – optometrystka i członek Rady Stowarzyszenia Optometrystów, Jonas Daublys i Kestutis Liegus – przedstawiciele firmy zajmującej się sprzedażą pomocy optycznych i nieoptycznych Biomedikos Centras. Goście przyjechali do Polski, by poznać nasze rozwiązania prawne, edukacyjne oraz rehabilitacyjne dedykowane osobom z dysfunkcją wzroku.


Pierwszym punktem programu ich wizyty było spotkanie z kierownictwem Związku, prezes Anną Woźniak-Szymańską i sekretarz Elżbietą Oleksiak oraz dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN Małgorzatą Pacholec. Był czas na dyskusję i wymianę dobrych praktyk, choć przedstawicielka litewskiego Ministerstwa podkreślała, że na Litwie jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w zakresie dostępności. Dlatego z tym większym zaciekawieniem goście wypytywali o nasze rozwiązania dotyczące edukacji włączającej, finansowania pomocy optycznych czy szkolenia specjalistów.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN przy ul. Karmelickiej, gdzie delegacja mogła zobaczyć, jak wygląda rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku i porozmawiać z dyrektor Teresą Kłys o polskich rozwiązaniach w tym zakresie.

Po  spotkaniu w Przychodni, goście wyruszyli do Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia PZN „Homer” w Bydgoszczy, gdzie spędzą dwa kolejne dni.

Spotkania przebiegały w ciepłej, serdecznej atmosferze, a pod koniec otrzymaliśmy zaproszenie na rewizytę.