Dom Pomocy Społecznej PZN im. Kazimierza Jaworka z nagrodą Prezydenta Chorzowa

Dom Pomocy Społecznej PZN im. Kazimierza Jaworka z nagrodą Prezydenta Chorzowa

W uznaniu dla wieloletnich działań Prezydent Miasta Chorzowa, Andrzej Kotala, przyznał Zespołowi Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych im. Kazimierza Jaworka Nagrodę Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa. 

„Państwa Zespół tworzą profesjonaliści, którzy każdego dnia otaczają opieką i wsparciem niepełnosprawnych mieszkańców Domu. Podejmowane w sposób kompleksowy i nowatorski działania gwarantują skuteczność w rozwiązywaniu indywidualnych problemów podopiecznych.

Niech ta Statuetka będzie wyrazem wdzięczności oraz podziękowaniem wszystkich osób, którym pomagacie Państwo już od wielu lat” – czytamy w uzasadnieniu nagrody.


Nagroda została złożona na ręce Henryka Łytka, dyrektora ośrodka  w Chorzowskim Centrum Kultury, 22 listopada, podczas uroczystych obchodów Dnia Służb Społecznych, nawiązujących do ogólnopolskiego święta Dnia Pracownika Socjalnego.

W trakcie uroczystości wręczone zostały Nagrody Prezydenta Chorzowa za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za działalność w dziedzinie społecznej. Uroczystość była okazją do spotkania się przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników socjalnych zatrudnionych w miejskich instytucjach pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych działających w sferze pomocy społecznej. Nagroda (rzeźba z brązu autorstwa Gerarda Grzywaczyka)  i Medale (z wizerunkiem ks. Franciszka Gębały) mają charakter honorowy.