Czy jadąc do sanatorium lub na turnus 14-dniowy rehabilitacyjny, muszę za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym płacić opłatę miejscową (tzw. Klimatyczną)?

Pytanie:

Czy jadąc do sanatorium lub na turnus 14-dniowy rehabilitacyjny, muszę za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym płacić opłatę miejscową (tzw. Klimatyczną)?
Jestem rencistą i osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (symbol przyczyny niepełnosprawności: 10-N, 04-O, 11-J). Należę do Polskiego Związku Niewidomych.

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z późn. zm.) osoby niewidome i ich przewodnicy są zwolnieni z:

  • opłaty miejscowej (klimatycznej) – opłaty pobieranej od osób przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, szkoleniowych lub wypoczynkowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach oraz w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej – za każdy dzień pobytu,
  • opłaty uzdrowiskowej – opłaty pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Ustawa nie precyzuje, kogo należy uważać za osobę niewidomą. Jednakże zgodnie z polskim ustawodawstwem za osoby niewidome uważa się osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności „04-O”).

Dokumentem, którym można potwierdzić swoje uprawnienia, jest legitymacja Polskiego Związku Niewidomych. Potwierdzeniem uprawnień przewodnika jest również ta legitymacja oraz ewentualnie pisemne oświadczenie osoby niewidomej, że dana osoba jest jej przewodnikiem.

Pobierz artykuł jako dokument .pdf