Projekty realizowane przez Instytut Tyflologiczny PZN

Ze środków M.St. Warszawy

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ze środków programu Erasmus +

Ze środków Unii Europejskiej

Ze środków własnych

Ze środków własnych i przy wsparciu innych instytucji