Uprawnienia przysługujące wyborcom niepełnosprawnym

Aktualizacja niniejszego materiału: 21.05.2015 r. Podstawowym aktem regulującym zagadnienia uprawnień niepełnosprawnych wyborców przy ich udziale w wyborach jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112, ze zm.). Poniższe zasady odnoszą się do następujących … Czytaj całość