Regionalny Ośrodek Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym w Ziemięcicach.

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że od września 2016 roku rozpoczyna działalność Regionalny Ośrodek Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym w Ziemięcicach. Ośrodek wzorowany jest na rozwiązaniu niemieckiej Fundacji Instytutu Niewidomy w Würzburgu. Specyfiką Ośrodka jest podział budynku na moduły, każdy przeznaczony dla … Czytaj całość

Audioprzewodnik

zapraszam do korzystania z audioprzewodnika po wybranych obiektach sztuki współczesnej zlokalizowanych w przestrzeni publicznej Warszawy: w Parku Rzeźby w Królikarni, na Bulwarach Wiślanych oraz w Parku Rzeźby na Bródnie. Przewodnik jest dedykowany osobom z dysfunkcją wzroku. Powstał w ramach projektu … Czytaj całość

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Należy podkreślić, że nie ustalono katalogu sprzętu, … Czytaj całość

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r. Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie likwidacji barier architektonicznych są osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli: są właścicielami nieruchomości lub są użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę … Czytaj całość

NFZ zakazuje dyskryminacji osób niewidomych ubiegających się o skierowanie do placówek lecznictwa uzdrowiskowego

Aktualizacja niniejszego materiału 20.05.2015 r. NFZ w sprawie odmownych decyzji dotyczących kierowanie osób niewidomych do sanatoriów Do Polskiego Związku Niewidomych napłynęły liczne skargi pacjentów niewidomych, którzy otrzymują decyzje odmowne o skierowaniu do placówek lecznictwa uzdrowiskowego. Sposób kierowania i kwalifikowania pacjentów … Czytaj całość

Jaskra jako choroba nie tylko okulistyczna

Referat dr Anny Zaleskiej-Żmijewskiej (do pobrania w pliku .pdf)

Przegląd Tyflologiczny nr 1-2 z 2008

Przeglad Tyflologiczny 1-2 2008 .pdf

Dostępność przestrzeni publicznej do potrzeb osób z uszkodzonym wzrokiem

Odpowiednia organizacja przestrzeni fizycznej ma duży wpływ na bezpieczne i efektywne funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących w życiu codziennym. Dlatego tak ważna jest ocena oraz modyfikacja otoczenia w taki sposób, aby było ono przyjazne. Oceniając i adaptując przestrzeń publiczną należy … Czytaj całość

Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących – zalecenia i przepisy

Projektowanie i adaptacja przestrzeni do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących – wersja 2016

Czym jest rehabilitacja wzroku i jak może pomóc osobom słabowidzącym

Słabowzroczność można zdefiniować jako obniżenie czynności wzrokowych utrudniające, ograniczające lub uniemożliwiające wykonywanie zadań życiowych i pełnienie ról społecznych na poziomie uznanym za normalne, biorąc pod uwagę wiek, płeć i ewentualne inne czynniki. U osób słabowidzących mogą być zaburzone wszystkie czynności … Czytaj całość