Krajowa Rada Niewidomych Diabetyków

Skład Rady: I Prezydium Przewodniczący: Jarosław Gniatkowski (Okręg Mazowiecki) Wiceprzewodniczący: Aleksander Kalinowski (Okręg Lubelski) Wiceprzewodniczący: Tomasz Młot (Okręg Opolski) Członkowie: Tadeusz Ćwięka (Okręg Małopolski) Jolanta Śnios (Okręg Mazowiecki) Mirosław Wieczorkiewicz (Okręg Lubuski) Danuta Wrona (Okręg Dolnośląski) II Zespół Konsultacyjny Rady … Czytaj całość

REGULAMIN KRAJOWEJ RADY NIEWIDOMYCH DIABETYKÓW PZN

Zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZN nr XV-15/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku. § 1 1.       Krajowa Rada Niewidomych Diabetyków powoływana jest przez Zarząd Główny PZN na okres kadencji władz Związku. 2.       Rada jest organem Zarządu Głównego … Czytaj całość

Poglądy na temat niewidomych i słabowidzących

Poglądy na temat niewidomych i słabowidzących W świadomości społecznej funkcjonuje wiele nieprawdziwych poglądów dotyczących niewidomych i słabowidzących. Jedne z nich przypisują im nadprzyrodzone zdolności, niezwykłe cechy, przymioty i właściwości. Według tych poglądów niewidomi dysponują doskonałym słuchem, wspaniałym dotykiem, “szóstym zmysłem”, … Czytaj całość

Osiągnięcia osób niewidomych w różnych dziedzinach działalności

Z doświadczeń psychologa, Marii Bieleckiej Ograniczenia wynikające z utraty wzroku lub jego poważnego uszkodzenia powodują wiele różnych trudności. Ograniczenia te można złagodzić w procesie rehabilitacji. Osoby niewidome o niekorzystnych cechach osobowościowych lub intelektualnych albo z dodatkowymi niesprawnościami mają niewielkie możliwości … Czytaj całość

Czasopisma wydawane przez PZN

Aktualizacja: sierpień 2015 Polski Związek Niewidomych w Warszawie wydaje następujące czasopisma: POCHODNIA Dwumiesięcznik, ukazuje się w czterech wersjach: w brajlu, w druku powiększonym, na płycie CD (czytane mową syntetyczną) i elektronicznej wysyłanej e-mailem (w postaci plików html i rtf). Druk … Czytaj całość

Zasady dokonywania oceny przez PZN napisów brajlowskich na opakowaniach leków

Zasady opiniowania napisów brajlowskich na opakowaniach leków W związku z koniecznością dokonywania oceny napisów brajlowskich na opakowaniach leków, zarówno napisów płaskich (projektów) jak i napisów wypukłych (na gotowych opakowaniach) przyjmujemy następujące zasady: Na stronie www.pzn.org.pl umieszczone są ujednolicone teksty zawierające: … Czytaj całość

Stanowisko Polskiego Związku Niewidomych w sprawie napisów w brajlu na opakowaniach leków

Wstęp Po 30. października 2005 roku weszła w życie dyrektywa 2004/27/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 31. marca 2004 roku, dotycząca m. in. zamieszczania na opakowaniach leków napisów w alfabecie brajla. Informujemy, że Polski Związek Niewidomych jest … Czytaj całość

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wymagań w zakresie informacji na opakowaniu oraz ulotki umieszczonej wewnątrz opakowania (Art. 56a, Dyrektywa 2004/27/EC – braille)

EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL Consumer goods Pharmaceuticals ENTRE/F2 D(2005) Artykuł 56a Dyrektywy 2001/83/EC ze zmianami Po zakończonym przeglądzie “Wytycznych dotyczących czytelności etykiety oraz ulotki o leku dołączanej do produktów farmaceutycznych przeznaczonych do użytku przez ludzi” – wytyczne dotyczące … Czytaj całość

Stanowisko PZN w sprawie udostępnienia osobom niewidomym i słabowidzącym informacji o lekach, zawartych w ulotkach

Warszawa, 15 czerwca 2005 r. Dr Andrzej KoronowiczPrezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stanowisko PZN w sprawie udostępnienia osobom niewidomym i słabowidzącym informacji o lekach, zawartych w ulotkach (zgodnie z wymogiem Dyrektywy 2004/27/EC). W nawiązaniu do … Czytaj całość

Lista dyskusyjna dla miłośników psów przewodników

Informacja o liście dyskusyjnej dla osób interesujących się psami przewodnikami oraz informacje jak się na tę listę zapisać Aby się zapisać, należy wysłać pusty mail pod adres: pies_przewodnik-subscribe@univ.gda.pl – przyjdzie prośba o potwierdzenie. A oto adres listy: pies_przewodnik@univ.gda.pl W przypadku … Czytaj całość