Czy od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych można odliczyć wydatki związane z zakupem “kajetka”?

Pytanie: Czy od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych można odliczyć wydatki związane z zakupem “kajetka”? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przy obliczaniu podatku od dochodu osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na zakup … Czytaj całość

Czy osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat za pobyt w sanatorium?

Pytanie: Czy osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat za pobyt w sanatorium? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) „świadczeniobiorca ponosi … Czytaj całość

Czy mi jako osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku przysługuje prawo do przewodnika podczas podróży pociągiem lub autobusem PKP?

Pytanie: Czy mi jako osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku przysługuje prawo do przewodnika podczas podróży pociągiem lub autobusem PKP? Odpowiedź: Osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku mogą podróżować wraz z … Czytaj całość

Czy moja 17-letnia córka może być opiekunem (zakupić bilet z ulgą dla opiekuna/przewodnika) mojego 9-letniego niepełnosprawnego syna w czasie przejazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne koleją lub autobusem PKS?

Pytanie Czy moja 17-letnia córka może być opiekunem (zakupić bilet z ulgą dla opiekuna/przewodnika) mojego 9-letniego niepełnosprawnego syna w czasie przejazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne koleją lub autobusem PKS? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach … Czytaj całość

Czy mogę zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych, jeśli noszę okulary (moc szkieł -8) jestem osobą dorosłą?

Pytanie: Czy mogę zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych, jeśli noszę okulary (moc szkieł -8) jestem osobą dorosłą? Odpowiedź: Aby zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych należy legitymować się orzeczeniem parametrów zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku … Czytaj całość

Czy osoby dorosłe będące członkami PZN, które się uczą, muszą opłacać składki czy tak jak osoby poniżej 16 roku życia uczące się są zwolnione z opłat?

Pytanie: Czy osoby dorosłe będące członkami PZN, które   się uczą, muszą opłacać składki czy tak jak osoby poniżej 16 roku życia uczące się są zwolnione z opłat? Odpowiedź: Osoby należące do naszej organizacji mające więcej niż 16 lat są członkami … Czytaj całość

Jakie ulgi i przywileje przysługują osobie zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności “04-O”)?

Pytanie: Jakie ulgi i przywileje przysługują osobie zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności “04-O”)? Odpowiedź: Większość przywilejów przewidzianych przepisami dla osób niepełnosprawnych dotyczy osób zaliczonych do stopnia znacznego lub umiarkowanego. Mając lekki stopień niepełnosprawności, … Czytaj całość

Czy koła pzn posiadają jakieś podstawy prawne zwalniające z opłat za przesyłki czarnodrukowe do swoich członków?

Pytanie: Czy koła pzn posiadają jakieś podstawy prawne zwalniające z opłat za przesyłki czarnodrukowe do swoich członków. Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188, z późn. Zm.) Przesyłką dla … Czytaj całość

Mój mąż przebywa na rencie i dostaje dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Czy może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli zaliczony został do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Pytanie: Mój mąż przebywa na rencie i dostaje dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Czy może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli zaliczony został do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności? Odpowiedź: Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 … Czytaj całość

Mamy córkę w wieku 13 lat. Córka ma problemy ze wzrokiem nosi w tej chwili szkła -7 – lewe oko, prawe -4. Czy córka może zostać członkiem PZN i czy przysługują jej jakieś ulgi i uprawnienia?

Pytanie: Mamy córkę w wieku 13 lat. Córka ma problemy ze wzrokiem nosi w tej chwili szkła -7 – lewe oko, prawe -4. Czy córka może zostać członkiem PZN i czy przysługują jej jakieś ulgi i uprawnienia? Odpowiedź: prawo korzystania … Czytaj całość