Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/AA/PZN/2019

Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte i dokonano wyboru 3 wykonawców. W najbliższych dniach zostaną podpisane umowy zlecenia.

1/AA/PZN/2019 – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych szkoleń z obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych dla osób słabowidzących i niewidomych.

Zapytanie ofetowe zakończone. Termin składania ofert upłynął 5.02.2019. Prosimy o nieskładanie kolejnych ofert w tej materii. Zapytanie ofertowe Załącznik 1 – formularz oferty Załącznik 2 – informacja o braku powiazań Załącznik 3 – wykaz doświadczenia