Ankieta: Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie mazowieckim

Ankieta: Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie mazowieckim

Szanowni Państwo,
Nazywam się Paulina Stolarczyk jestem doktorantką Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy w dotarciu do osób niepełnosprawnych w celu wypełnienia kwestionariusza ankiety.

Badania są realizowane w związku z przygotowywaną pracą doktorską na temat aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie mazowieckim. Ankieta jest skierowana do osób w wieku: kobiety 18-59; mężczyźni 18-64 zarówno pracujących, jak i niepracujących z woj. mazowieckiego.

Uprzejmie informuje, że ankieta na charakter anonimowy.

Pobierz artykuł jako dokument .pdf