Aktywna Warszawa

Aktywna Warszawa

Czy znasz rodzinę, której członkiem jest osoba niewidoma lub słabowidząca?

Zapraszamy do projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”!

Pomóż osobom z niepełnosprawnością postawić pierwszy krok na ścieżce do samodzielności!

Zapewniamy m.in.:

  • szkolenia
  • doradztwo zawodowe
  • kursy zawodowe (stypendia)
  • płatne staże zawodowe
  • wsparcie specjalistów

Są jeszcze wolne miejsca!!!

Więcej na naszej stronie http://pzn.org.pl/projekt-aktywna-warszawa/

Pobierz artykuł jako dokument .pdf